ПОЧЕТНА
НАШ ТИМ

Црвени крст Краљево је независна хуманитарна и непрофитна, добровољна организација која је  део Црвеног крста Србије а која покрива територију општине Краљево. Устројен је као правно лице које има права и обавезе прописане законима.

Рад Црвеног крста Краљево базира се на општим и основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца. То су:

 • Хуманост
 • Непристрасност
 • Неутралност
 • Независност
 • Добровољност
 • Јединство и
 • Универзалност

 

У свом раду Црвени крст Краљево се руководи својим Статутом, Статутом Црвеног крста Србије као и актима Међународног покрета Црвеног крста.

На челу Црвеног крста Краљево налази се др Зоран Миљковић, угледни краљевачки дечији хирург. Оперативним пословима руководи секретар Организације, дипл. Ецц. Радмила Добрић Ова организација, поред великог броја волонтера, има пет стално запослених радника и још толико привремено запослених радника. Њихов рад резултирао је трећом позицијом коју заузима ЦК Краљево у националном корпусу Црвеног крста.

         

Тренутно  у састав ЦК Краљево улази седамдесетак основних организација а у току је оснивање нових основних организација у свим месним заједницама Општине Краљево, како би се њиховом активношћу премрежила комплетна територија ове врло разуђене општине.

            Сходно свом устројству, ЦК Краљево покреће, спроводи или учествује у разним хуманитарним акцијама у којима је циљ ублажавање стања несреће угрожених, не само у нашем окружењу, већ и широм света. Стога ЦК Краљево:
 
 • учествује у заштити и спасавању становништва, материјалних добара у случају ратних разарања, природних и других несрећа и других опасностиу миру и рату
 • организује прикупљање помоћи за угрожене, коју потом распоређује сходно приоритету
 • учествује у прихватању и смештају евакуисаног становништва
 • обавља послове Службе тражења несталих лица
 •  учествује у здравственом просвећивању становништва и организује екипе Прве помоћи
 • популарише добровољно давалаштво крви и организује његове акције
 • врши дифузију која подразумева ширење идеја Црвеног крста у складу са Женевским конвенцијама и Допунским протоколима уз ове конвенције